Informacja

Udzielenie pożyczki, a podatek

Pożyczka, niezależnie czy pochodzi od firmy lub osoby prywatnej nie jest dla pożyczkobiorcy przychodem. Staje się ona nim dopiero wtedy, gdy jest umorzona – dzieje się tak kiedy pożyczkodawca i pożyczkobiorca są ze sobą związani. Pożyczki, które są umorzone powinny zostać wycenione bazując na warunkach rynkowych. Osoba udzielająca pożyczki musi liczyć się z tym, że […]

Cyberprzemoc w miejscu pracy

Szybkie zmiany technologiczne wpłynęły na to, w jaki sposób pracujemy i się komunikujemy. Korzystanie z nowych komunikatorów może spowodować intensyfikację zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z najnowszymi badaniami, cyberprzemoc występuje znacznie częściej niż mobbing, a ignorowanie problemu i brak reakcji przez przedsiębiorstwo może doprowadzić do spadku zaangażowania pracowników.   Charakterystyka cyberprzemocy Cyberprzemoc cechuje się anonimowością, według specjalistów jest

Prokrastynacja

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji oraz sposoby walki z nią. Powody prokrastynacji  Powodów prokrastynacji można doszukiwać się w przebytych chorobach takie jak zaburzenia depresyjne, osobowości czy lękowe.  Zrozumienie objaw pozwoli radzeniu sobie i zwalczaniu prokrastynacji.  

Planowanie przyszłości: dzietność i system emerytalny w Polsce  

Liczba ludności na świecie przekroczyła 8 miliardów, a liczba narodzin znacznie przewyższa liczbę zgonów. W krajach rozwiniętych sytuacja wygląda inaczej i liczba narodzin nie jest wystarczająca, żeby zapewnić zastępowalność pokoleń. Z tego powodu wiele państw wprowadza rozbudowaną politykę prorodzinną. Liczba państw, które dążyły do zwiększenia dzietności, potroiła się od lat 80. XX wieku do 2005

Rozliczenia PIT

Termin rozliczenia zależy od deklaracji podatkowej. W 2024 roku niektórzy podatnicy mają składać deklaracje w późniejszym terminie, jednakże terminem bez zmian pozostaje 30 kwietnia 2024 roku dla deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem również przewiduje się termin 30 kwietnia 2024 roku. Wybór formularza Formularz należy dobrać do sytuacji podatnika. Istnieje kilka rodzajów formularzy: PIT-37 to

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

21 sierpnia br. została podpisana ustawa wprowadzająca w życie OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Ustawa weszła w życie z dniem 26 września, z wyłączeniem niektórych regulacji. OIPE określany jest europejską emeryturą, a uczestnictwo w oszczędzaniu na przyszłość jest dobrowolne. Dla kogo przeznaczony jest OIPE? Na OIPE nie ma nałożonych zasad i ograniczeń co do

Ulga na Start dla nowego przedsiębiorcy

Ulga na Start dla nowego przedsiębiorcy

Ulga na Start jest specjalnym udogodnieniem skierowanym do rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Pozwala ona obniżyć koszty prowadzenia działalności przez pierwsze pół roku, umożliwiając zwolnienie z niektórych składek. Korzystając z Ulgi na Start, można cieszyć się tym udogodnieniem przez okres 6 pełnych miesięcy. Ważne jest, aby zrozumieć pojęcie “pełnych” miesięcy, ponieważ data rozpoczęcia działalności ma wpływ na

Różne formy opodatkowania – jaką wybrać?

Różne formy opodatkowania – jaką wybrać?

W Polsce dostępne są trzy formy opodatkowania dochodów/przychodów osób fizycznych:  zasady ogólne – z opodatkowaniem 12% lub 32%  podatek liniowy – opodatkowanie 19%  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki 17 %, 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% w zależności od wykonywanej działalności.  Opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej  Skala podatkowa to forma

Krajowy System e-Faktur: wszystko, co musisz wiedzieć

Krajowy System e-Faktur: wszystko, co musisz wiedzieć

16 czerwca 2023 została podpisana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek wystawiania elektronicznych faktur (Krajowy System e-Faktur) będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 roku. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie rozliczają się z VAT, zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Wprowadzone zmiany mają zoptymalizować proces wystawiania faktur

Korekta błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych

Korekta błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych

Wykrycie błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych potrafi być czasochłonne.  Aby wykrycie błędu było łatwiejsze, stosuje się wytyczne objaśnione przez Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 (KSR nr 7). To właśnie poprzez instrukcje KSR obiera się odpowiednie postępowanie, w zależności od rodzaju błędu.   Definicja błędu   Błędy określa się jako występowanie niezgodności co do obowiązujących norm,

Scroll to Top