Korekta błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych

Wykrycie błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych potrafi być czasochłonne.  Aby wykrycie błędu było łatwiejsze, stosuje się wytyczne objaśnione przez Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 (KSR nr 7). To właśnie poprzez instrukcje KSR obiera się odpowiednie postępowanie, w zależności od rodzaju błędu.  

Definicja błędu  

Błędy określa się jako występowanie niezgodności co do obowiązujących norm, które są spowodowane nieodpowiednim zastosowaniem zasad rachunkowości lub pomyłką. Błędem może być zarówno błąd interpretacyjny, arytmetyczny jak i błąd związany z oszustwami. W wyniku błędu dochodzi do zmanipulowania zapisów w księgach rachunkowych, a co za tym idzie, zaburzenia wizerunku firmy w corocznych sprawozdaniach finansowych.  

Rodzaje błędów  

Błędy wychwycone w danym roku obrotowym dzielą się na: 

  • popełnione w danym okresie sprawozdawczym, 
  • popełnione w latach poprzednich. 

Rozpatruje się trzy momenty wykrycia błędu: 

  • wykrycie błędu przed sporządzeniem sprawozdania finansowego; 
  • wykrycie błędu po sporządzeniu sprawozdania finansowego, lecz przed jego zatwierdzeniem; 
  • wykrycie błędu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

Błąd ocenia się na podstawie jego wpływu na sprawozdanie finansowe. W zależności od poziomu istotności wyróżnia się błędy istotne i nieistotne. Istotność błędu nie jest w żadnym stopniu uwarunkowana przepisami prawnymi, jest ona ustalana na podstawie procentowych poziomów istotności.  

  • 0,5%–1% sumy bilansowej,
  • 5%–10% wyniku działalności gospodarczej brutto,
  • 1%–2% kapitałów własnych,
  • 0,1%–1% przychodów ze sprzedaży. 

Korekta błędów istotnych i nieistotnych

W sytuacji, gdy podjęto decyzję o uznaniu błędu za istotny — błąd ten powoduje, iż sprawozdanie finansowe za lata poprzednie nie obrazują rzeczywistej sytuacji finansowej firmy, dokonuje się korekty błędu. Należy wykazać błąd jako “zysk (stratę) z lat ubiegłych”. Warto podkreślić, iż jeśli wykryto ważne błędy w poprzednich latach, to należy dokonać korekty porównawczej i przekształcić konkretne dane tak, aby opisywana sytuacja została odpowiednio ujęta.  

Błąd uznany za nieistotny, nawet jeśli został popełniony w latach poprzednich, należy uwzględnić poprzez zapis w bieżącym roku obrotowym. Nie wymaga się korekty porównawczej i korekty zmian w kapitale własnym.  

Tekst oparty na podstawie: http://www.poradnikksiegowego.pl/artykul,93,9480,jak-skorygowac-bledy-popelnione-w-latach-poprzednich.html.

Zapraszamy też do kontaktu z biurem rachunkowym Easybooks!

 

Bez kategorii
wera.siepracka@easybooks.pl

Zwrot VAT

Jedną z podstawowych zasad działania podatku VAT jest jego neutralny charakter. W praktyce neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Cyberprzemoc w miejscu pracy

Szybkie zmiany technologiczne wpłynęły na to, w jaki sposób pracujemy i się komunikujemy. Korzystanie z nowych komunikatorów może spowodować intensyfikację zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z najnowszymi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Prokrastynacja

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji

Przeczytaj cały artykuł
Scroll to Top