Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

21 sierpnia br. została podpisana ustawa wprowadzająca w życie OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Ustawa weszła w życie z dniem 26 września, z wyłączeniem niektórych regulacji. OIPE określany jest europejską emeryturą, a uczestnictwo w oszczędzaniu na przyszłość jest dobrowolne.

Dla kogo przeznaczony jest OIPE?

Na OIPE nie ma nałożonych zasad i ograniczeń co do możliwości korzystania i gromadzenia oszczędności. Należy jedynie być osobą fizyczną mieszkającą na terenie Unii Europejskiej. OIPE nie jest powiązane z zatrudnieniem, co pozwala studentom, osobom bezrobotnym, oraz przebywającym na urlopie macierzyńskim na jego założenie.

Jak to działa?

Zgodnie z założeniami, OIPE działać będzie w krajach Unii Europejskiej. OIPE będzie świadczone przez dostawców, którymi mogą być:

  • instytucje zarządzające aktywami,
  • instytucje wykonujące działalność ubezpieczeniową, maklerską lub bankową.

Firma Finax jest firmą, która pierwsza otrzymała licencję na świadczenie OIPE – można korzystać z jej usług w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech.

Dla każdego indywidualnego konta przewiduje się utworzenie subkont. Na subkontach widoczny będzie rejestr składek i wypłacanych środków. Do jednego konta przypisana jest jedna osoba – przy zakładaniu konta konieczne będzie wystosowanie oświadczenia o braku oszczędności na subkoncie.

Do wpłat upoważniona będzie osoba fizyczna powyżej 15 roku życia. Z możliwości korzystania z OIPE wyłączone będą osoby fizyczne po 55 roku życia, które uzyskały uprawnienia emerytalne.

OIPE, a podatek Belki

OIPE jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które korzystają już z IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) i IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia emerytalnego). Dzięki kontom IKE i IKZE można być zwolnionym z podatku od zysków kapitałowych i umieścić na kontach kwotę 29 127 zł lub 33 288 dla osób samozatrudnionych. OIPE pozwala na zwiększenie limitu o 20 805 zł – roczna kwota wynosi 50 000 zł. Kwota wpłacona przez daną osobę na konto OIPE i IKE, po osiągnięciu przez nią 60 roku życia stanie się wolna od podatku Belki.  Limit wpłat w Polsce ustalany będzie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czy warto korzystać z OIPE?

Jedną z największych zalet OIPE jest możliwość uniknięcia podatku Belki. Co więcej, środki na subkoncie będą mogły zostać przeniesione do dowolnego kraju na terenie Unii Europejskiej, nawet gdy zmieni się jego rezydencja podatkowa bądź miejsce zamieszkania. Korzystanie z OIPE umożliwia również odkładanie pieniędzy na emeryturę w walucie euro. OIPE ogranicza jednak możliwość inwestowania – przewidywany jest jedynie zakup sporządzonych strategii inwestycyjnych.

Należy zaznaczyć, iż OIPE jest nowym dodatkiem do emerytury, dlatego potrzebni będą specjaliści, którzy świadczyć będą usługi w zakresie doradztwa. Rząd przewiduje ustawę, która określać będzie egzamin potwierdzający wiedzę kompetentnych specjalistów.

Tekst oparty na podstawie: https://www.europejskaemerytura.pl/

Autorem wpisu jest biuro rachunkowe Easybooks!

Bez kategorii
wera.siepracka@easybooks.pl

Zwrot VAT

Jedną z podstawowych zasad działania podatku VAT jest jego neutralny charakter. W praktyce neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Cyberprzemoc w miejscu pracy

Szybkie zmiany technologiczne wpłynęły na to, w jaki sposób pracujemy i się komunikujemy. Korzystanie z nowych komunikatorów może spowodować intensyfikację zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z najnowszymi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Prokrastynacja

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji

Przeczytaj cały artykuł
Scroll to Top