Prokrastynacja

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji oraz sposoby walki z nią.

Powody prokrastynacji 

Powodów prokrastynacji można doszukiwać się w przebytych chorobach takie jak zaburzenia depresyjne, osobowości czy lękowe.  Zrozumienie objaw pozwoli radzeniu sobie i zwalczaniu prokrastynacji.  

Lęk przed sukcesem

Osoby dotknięte tym lękiem obawiają się większych oczekiwań po osiągniętym sukcesie. Starają się unikać wzbudzania zazdrości u innych osób.  

Lęk przed porażką

Odkładanie obowiązków z powodu lęku jest częstą przyczyną prokrastynacji. Obawa przed negatywnym ocenieniem swoich działań i projektu może doprowadzić do unikania odpowiedzialności. 

Lęk przed bezradnością

Uczucie bezradności może być przyczyną chęci odzyskania kontroli nad różnymi aspektami życia. Osoba prokrastynująca za wszelką cenę będzie unikała sytuacji stawiających ją w pozycji bezradności i bezsilności.  

Perfekcjonizm

Stałe dążenie do ideału i doskonałości może opóźnić i zaniechać rozpoczęcie zadań ze strachu przed niewykonaniem go odpowiednio. Przeświadczenie, że każde zadanie powinno zostać wykonane perfekcyjnie, ma wpływ na przekładanie terminów.  

Jak walczyć z prokrastynacją?

Dobrym sposobem na walkę z prokrastynacją jest rozdzielenie zadań do zrobienia na mniejsze części. Dopisz do każdego z zadań czas na realizację — dzięki temu unikniesz marnowania czasu. Aby dodatkowo się motywować, do każdego wykonanego zadania na czas możesz wprowadzić system nagród — słodki bonus, chwila z książką lub drobny upominek.  Wydziel zadania i ustal, które z nich jest najtrudniejsze. Pracę zacznij od takich, które zajmą Ci najwięcej czasu. Po wykonaniu ich, pozostałe zadania wydadzą Ci się łatwiejsze i przyjemniejsze.  

W zwalczaniu prokrastynacji mogą pomóc różne metody i techniki. Jedną z nich jest technika Pomodoro, opracowana w latach 80. XX wieku przez Francesco Cirillo. Technika opiera się na wykorzystywaniu budzika lub minutnika do podziału zadań na 25-minutowe sekcje oraz przerwy. Po ustaleniu zadania do wykonania, ustaw czasomierz na 25 minut i pracuj nad zadaniem. Po upływie 25 minut zrób sobie krótką, 3-5min przerwę. Po czterech sekcjach zrób dłuższą przerwę (15-30 minut).  

Kolejnym sposobem jest metoda SMART, dzięki której wyznacza się cele. Dobrze sformułowany cel powinien być: 

  • Specific (Konkretny) – Cel powinien być jasno określony, aby uniknąć mylnej interpretacji, 

  • Measurable (Mierzalny) – Musi być łatwo mierzalny, aby łatwo określić etap jego realizacji, 

  • Achievable (Osiągalny) – Cel powinien być realistyczny oraz możliwy do osiągnięcia, 

  • Relevant (Istotny) – Cel powinien być istotny i ważny dla osoby stawiającej sobie cele, 

  • Time-bound (Określony w czasie) – Dzięki określonemu terminowi osiągnięcia celu planowanie działań jest ułatwione. 

Prokrastynacja to powszechne zjawisko, jednakże nie należy go lekceważyć. Aby przezwyciężyć prokrastynację, należy zrozumieć przyczyny oraz wprowadzić pewne nawyki, które długofalowo pozwolą na wypracowanie określonej rutyny. Świadome organizowanie czasu wolnego, pracy, obowiązków poprawi efektywność działań.  

Tekst oparty na: https://www.luxmed.pl/dla-pacjenta/artykuly-i-poradniki/co-to-jest-prokrastynacja-i-na-czym-polega-jej-leczenie; https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-metoda-smart

Scroll to Top