Różne formy opodatkowania – jaką wybrać?

W Polsce dostępne są trzy formy opodatkowania dochodów/przychodów osób fizycznych: 

 • zasady ogólne – z opodatkowaniem 12% lub 32% 
 • podatek liniowy – opodatkowanie 19% 
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki 17 %, 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% w zależności od wykonywanej działalności. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej 

Skala podatkowa to forma opodatkowania, w której podstawą obliczenia podatku jest dochód, który stanowi różnice pomiędzy przychodem a poniesionymi kosztami. Wyróżniamy tu dwie stawki podatkowe: 

 • 12% – dla dochodu do 120 000 zł 
 • 32% – dla dochodu powyżej 120 000 zł 

Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania mają możliwość rozliczenia się ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto mogą skorzystać z ulg od dochodu i odliczeń od podatku.  

Skala podatkowa oferuje nam także kwotę wolną od podatku, w wysokości 30 000 zł — do tej kwoty dochodu nie zapłacimy podatku. 

Opodatkowanie według skali podatkowej jest korzystne kiedy dochód w ujęciu rocznym nie przekroczy 120 000 złotych. 

Opodatkowanie podatkiem liniowym 

Podatek liniowy pozwala na opodatkowanie całości dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19%. Jako forma opodatkowania nie może być stosowana w sytuacji świadczenia usług dla obecnego lub byłego pracodawcy: 

 • w takim samym zakresie i 
 • w tym samym roku 

Mechanizm obliczenia podatku pozostaje taki sam jak na zasadach ogólnych, czyli podstawą opodatkowania jest dochód – różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a poniesionymi kosztami prowadzenia działalności. Niezależnie od osiągniętego dochodu stawka podatku pozostaje na poziomie 19% dochodu. 

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym podatnik nie ma prawa do skorzystania z: 

 • ulg podatkowych, np. ulgi na internet, czy ulgi na dzieci, w przypadku, gdy jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza, 
 • możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. 
 • kwoty wolnej od podatku 

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedyna forma opodatkowania, w której podstawą jest sam przychód. Wybierając opodatkowanie ryczałtem, nie mamy możliwości odliczenia kosztów. Wyjątkiem są tu tylko opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które można odliczyć 

Czemu zatem ryczałt stał się tak popularną formą opodatkowania? Głównie ze względu na: 

 • atrakcyjne stawki podatkowe 17 %, 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% 
 • ryczałtowe rozliczenie składki zdrowotnej 

Z tego rodzaju opodatkowania nie można korzystać w sytuacji: 

 • opłacania podatku poprzez kartę podatkową 
 • korzystania z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego 
 • uzyskiwania przychodów części lub całości z prowadzenia aptek, sprzedaży lub kupna wartości dewizowych, handlu częściami do pojazdów mechanicznych 
 • produkcji wyrobów obarczonych podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem energii elektrycznej) 
 • wykonywania działalności w danym roku podatkowym po wcześniejszej działalności: 
  – samodzielnej na działalność w formie spółki ze współmałżonkiem 
  – w formie spółki ze współmałżonkiem na działalność samodzielną/prowadzoną przez jednego/każdego ze współmałżonków 
  – samodzielnej przez małżonka na działalność samodzielną prowadzoną przez drugiego współmałżonka 
 • opłacania przez współmałżonków/współmałżonka podatku dochodowego na ogólnych zasadach 
 • uzyskiwania przychodów ze sprzedaży towarów / usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy: 
  – przez podatnika/wspólnika podatnika w poprzednim roku podatkowym 
  – przez podatnika/wspólnika podatnika w roku podatkowym z tytułu stosunku pracy/spółdzielczego stosunku pracy 

Tekst oparty na podstawie: https://www.podatki.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/forma-opodatkowania/

 

Tekst przygotowany przez specjalistów z biura rachunkowego Easybooks!

W naszej ofercie znajdziesz:

Bez kategorii
wera.siepracka@easybooks.pl

Zwrot VAT

Jedną z podstawowych zasad działania podatku VAT jest jego neutralny charakter. W praktyce neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Cyberprzemoc w miejscu pracy

Szybkie zmiany technologiczne wpłynęły na to, w jaki sposób pracujemy i się komunikujemy. Korzystanie z nowych komunikatorów może spowodować intensyfikację zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z najnowszymi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Prokrastynacja

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji

Przeczytaj cały artykuł
Scroll to Top