Blog o rachunkowości w firmie

Wyróżniony wpis

Termin rozliczenia zależy od deklaracji podatkowej. W 2024 roku niektórzy podatnicy mają składać deklaracje w późniejszym terminie, jednakże terminem bez zmian pozostaje 30 kwietnia 2024 roku dla deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem również przewiduje się termin 30 kwietnia 2024 roku. Wybór formularza Formularz należy dobrać do sytuacji podatnika. Istnieje kilka rodzajów formularzy: PIT-37 to […]

Najnowsze wpisy

Pożyczka, niezależnie czy pochodzi od firmy lub osoby prywatnej nie jest dla pożyczkobiorcy przychodem. Staje się ona nim dopiero wtedy, gdy jest umorzona – dzieje się tak kiedy pożyczkodawca i

Jedną z podstawowych zasad działania podatku VAT jest jego neutralny charakter. W praktyce neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi w celu prowadzenia działalności opodatkowanej.

Szybkie zmiany technologiczne wpłynęły na to, w jaki sposób pracujemy i się komunikujemy. Korzystanie z nowych komunikatorów może spowodować intensyfikację zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z najnowszymi badaniami, cyberprzemoc występuje znacznie częściej

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji oraz sposoby walki z nią.

Liczba ludności na świecie przekroczyła 8 miliardów, a liczba narodzin znacznie przewyższa liczbę zgonów. W krajach rozwiniętych sytuacja wygląda inaczej i liczba narodzin nie jest wystarczająca, żeby zapewnić zastępowalność pokoleń.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. KSeF ma przynieść korzyści fiskusowi i dać efekt uszczelnienia systemu podatkowego, ponieważ dzięki temu systemowi fiskus

21 sierpnia br. została podpisana ustawa wprowadzająca w życie OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Ustawa weszła w życie z dniem 26 września, z wyłączeniem niektórych regulacji. OIPE określany jest

Ulga na Start jest specjalnym udogodnieniem skierowanym do rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Pozwala ona obniżyć koszty prowadzenia działalności przez pierwsze pół roku, umożliwiając zwolnienie z niektórych składek. Korzystając z Ulgi na

W Polsce dostępne są trzy formy opodatkowania dochodów/przychodów osób fizycznych:  zasady ogólne – z opodatkowaniem 12% lub 32%  podatek liniowy – opodatkowanie 19%  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki 17

Wykrycie błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych potrafi być czasochłonne.  Aby wykrycie błędu było łatwiejsze, stosuje się wytyczne objaśnione przez Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 (KSR nr 7). To

Scroll to Top