Blog o rachunkowości w firmie

Wyróżniony wpis

Czym jest fundacja rodzinna?  Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która została utworzona w celu gromadzenia mienia i rozdzielania świadczeń na rzecz beneficjentów. Regulowana przez Ustawę z dnia 26 stycznia 2023 roku, jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby wielu polskich przedsiębiorstw dotyczących bezpiecznej sukcesji firmy.Fundacja rodzinna ma usprawnić proces przekazywania świadczeń, które mogą być środkami pieniężnymi, rzeczami […]

Najnowsze wpisy

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji oraz sposoby walki z nią.

Liczba ludności na świecie przekroczyła 8 miliardów, a liczba narodzin znacznie przewyższa liczbę zgonów. W krajach rozwiniętych sytuacja wygląda inaczej i liczba narodzin nie jest wystarczająca, żeby zapewnić zastępowalność pokoleń.

Termin rozliczenia zależy od deklaracji podatkowej. W 2024 roku niektórzy podatnicy mają składać deklaracje w późniejszym terminie, jednakże terminem bez zmian pozostaje 30 kwietnia 2024 roku dla deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. KSeF ma przynieść korzyści fiskusowi i dać efekt uszczelnienia systemu podatkowego, ponieważ dzięki temu systemowi fiskus

21 sierpnia br. została podpisana ustawa wprowadzająca w życie OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Ustawa weszła w życie z dniem 26 września, z wyłączeniem niektórych regulacji. OIPE określany jest

Ulga na Start jest specjalnym udogodnieniem skierowanym do rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Pozwala ona obniżyć koszty prowadzenia działalności przez pierwsze pół roku, umożliwiając zwolnienie z niektórych składek. Korzystając z Ulgi na

W Polsce dostępne są trzy formy opodatkowania dochodów/przychodów osób fizycznych:  zasady ogólne – z opodatkowaniem 12% lub 32%  podatek liniowy – opodatkowanie 19%  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki 17

16 czerwca 2023 została podpisana ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek wystawiania elektronicznych faktur (Krajowy System e-Faktur) będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 roku. Dla

Wykrycie błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych potrafi być czasochłonne.  Aby wykrycie błędu było łatwiejsze, stosuje się wytyczne objaśnione przez Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 (KSR nr 7). To

Scroll to Top